Prata bok pa helsingfors bokmassa 20211

Prata bok 27-28.10.2022

Skolans namn

Skolans postadress

Ansvarig lärares namn

Lärarens tfn

Årskurs höstterminen 2022

Biljettbehov

Vilken eller vilka böcker (1-2 titlar) vill er klass samtala om? Boken ska vara aktuell, från år 2022

Programförslag

Rubrik

Kort beskrivning (2-5 meningar):


Övrigt