Lukuviikko 2020 vari 04

Lukuviikko 5.-11.4.: Ilmoita mukaan oma tapahtumasi tai sisältösi / Läsveckan: Anmäl ett evenemang eller innehåll

Kiitos, että haluatte olla mukana viettämässä Lukuviikkoa!

Lukuviikko on Lukukeskuksen vuosittainen valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, joka nostaa esiin ja tarjoaa tietoa ja sisältöjä lukutaidon ja lukemisen ajankohtaisista kysymyksistä. Vuonna 2021 teemana on Lukutaito on kansalaistaito.

Kerro meille, miten sinä tai organisaatiosi vietätte Lukuviikkoa! Kirjastot, koulut ja muut toimijat osallistuvat Lukuviikkoon ympäri Suomen  mm. hyödyntämällä Lukukeskuksen tarjoamia materiaaleja, järjestämällä tempauksia tai tapahtumia, kirjailijavierailuilla ja pidennetyillä aukioloajoilla.

Lukuviikkoa on juhlittu jo yli 40 vuotta, perinne aloitettiin Lukusunnuntaina vuonna 1977. 

#lukuviikko #lukuviikko2021 #lukutaito on #kansalaistaito #läsveckan #läsveckan2021 

//

 

Tack för att du deltar i Läsveckan!

Läsveckan är Läscentrums årligen återkommande temavecka. Läsveckan lyfter upp fakta och olika innehåll om läskunnighet och aktualiteter. Temat år 2021 är Läskunnighet som en medborgarfärdighet.

Berätta för oss hur du eller din organisation firar Läsveckan! Bibliotek, skolor och andra aktörer kan delta genom att använda sig av Läscentrums material, ordna evenemang och jippon, författarbesök eller ha förlängd öppethållningstid.

Edustamani organisaatio / Organisationen jag representerar

Miten osallistutte Lukuviikkoon? / Hur deltar ni i Läsveckan?

Paikkakunta? / Ort?

Osallistujien lukumäärä (arviolta)? / En uppskattning av deltagarantalet?

Osallistumme Lukuviikkoon ensimmäistä kertaa / Vi deltar i Läsveckan för första gången?

Tapahtumamme saa lisätä Lukuviikon sivuille? / Vi vill att evenemanget annonseras på Läsveckans webbplats?

Lukukeskuksen uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa, ja sisältää ajankohtaista tietoa ja materiaaleja Lukueskuksen toiminnasta sekä yleistä lukemista ja lukutaitoa koskevaa tietoa. Rekisteriseloste
 

Läscentrums nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden. Det innehåller aktuell information om Läscentrums verksamhet och allmän information om läsning och läskunnighet.